In de schaduw van de wet

Mediation is (nog) niet bij wet geregeld. Daarom zegt men vaak dat mediation zich afspeelt in de schaduw van de wet. Uit mediation kunnen namelijk wel wettelijke verplichtingen voortkomen, zoals bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Zo’n overeenkomst mag niet strijdig zijn met Nederlandse wetgeving, echter hoe en wanneer mediation plaats moet vinden staat op dit moment nog niet wettelijk vastgelegd.

Er zijn wel gedragsregels voor mediators vastgelegd door bijvoorbeeld het MFN, echter is het op dit moment nog niet verplicht om als mediator bij dit register aangesloten te zijn. Daarnaast zijn er geen wettelijke bepalingen waar deze gedragsregels in terugkomen. Dit biedt voordelen, maar zeker ook nadelen. De voordelen zijn bijvoorbeeld dat mediation oplossingen kan bieden die exact passen bij het conflict en de partijen omdat ze niet op voorhand wettelijk vastgelegd zijn. Ook de manier waarop mediation plaatsvindt is min of meer vrij te bepalen en in te vullen. Dit kan zorgen voor een grote mate van creativiteit en flexibiliteit bij het creëren van oplossingen, wat ik zelf als een groot voordeel zie. Die vrijheid geeft mij namelijk de kans om tot echte tot win- win oplossingen te komen, anders dan vaak ter terechtzitting gebeurt.

Aan die die vrijheid en vrijblijvendheid hangen echter ook nadelen. Zo kan ik als mediator mijn cliënten niet op zitting vertegenwoordigen, zoals een advocaat wel kan. Een ouderschapsplan, opgesteld door beide partijen onder begeleiding van een mediator, moet via een advocaat ter terechtzitting ingediend worden. Daarnaast zijn er ook geen bepalingen die mediation een meer prominente en vaste plek geven in veel conflictsituaties. Discussies hierover zijn reuze interessant en vaak ook tegenstrijdig. Een voorbeeld is dat mediation werkt op vrijwillige basis en dit is ook één van de grote krachten van mediation. Daar waar je mediation een verplichte plek in bepaalde processen zou willen geven is dat dus strijdig met die vrijwilligheid. Het blijft een interessante discussie wat in dit soort situaties de prioriteit zou moeten krijgen.

Ik bied mediation en gespreksbegeleiding aan in mijn woning in Landsmeer of op locatie. Op locatie kan zijn bij u thuis of op kantoor maar ook op een door mij of u gehuurde locatie. Mijn werkgebied strekt zich uit van Landsmeer tot Amsterdam Noord, Oostzaan, Zaanstad, Purmerend en Watergang. In Landsmeer of in Amsterdam Noord maak ik veel gebruik van gehuurde gesprekslocaties, maar bij goed weer leent de omgeving zich ook uitermate voor een gesprek in de buitenlucht. Het prachtige natuurgebied het Twiske ligt letterlijk om de hoek.